Česko-rumunská společnost

Česko-rumunská společnost

18. 06. 2016

V horké červnové dny léta páně 2016 zavítala do naší obce výprava Česko-rumunské společnosti v čele s paní Libuší Valentovou, aby odhalila krásy a taje tohoto kraje. Dostalo se jim vřelého přivítání od pana starosty a několik slov o historii obce přednesl místní knihovník Kája Strnad. Po krátkém občerstvení v místním hostinci se účastníci výpravy přesunuli do Polné. Obraz (olej) zachycující pohled od kříže k Coufalům (naskenovaný zde) vytvořila účastnice zájezdu, amatérská malířka paní Hilda Bunčáková.