Asfaltování sídliště

Asfaltování sídliště

03. 10. 2012

Nový povrch spojovačky na sídlišti.