Kanalizace Bouračka

Kanalizace Bouračka

28. 10. 2015

V opravovaném úseku cesty vedoucí k Doškům a k bývalému JZD - tzv. "Bouračky" - byla položena kanalizace. Taras z šalovacích tvárnic byl vylit betonem.