Opěrná zeď pod kapličkou

Opěrná zeď pod kapličkou

11. 06. 2016

Při úpravách terénu kolem kapličky byl zvýšen násep pod kapličkou. Aby nedocházelo k jeho propadům - zvláště v částech pod dlažbou, byl svah ukotven pomocí skryté opěrné zdi. Ta byla posléze zasypána.