Osvětlení na sídlišti

Osvětlení na sídlišti

06. 11. 2010

Na podzim roku 2010 proběhla montáž sloupů veřejného osvětlení. Následně byla připojena elektřina a osvětlení bylo uvedeno do provozu.