Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

02. 12. 2012

Po drhuhé v historii obce, letos však s celou parádou, jsme zahájili adventní čas rozsvícením "vánočního stromu" vedle zvoničky pod školou. Za podpory našich muzikantů jsme zpívali jsme koledy a vyslechli mnoho básní a písniček od našich nejmenších. Nechyběl ani starostův krátký ale o to výstižnější projev. A byly rožhnuty krásné baňky rozvěšené na vzrostlém a ztepilém stříbrném smrku. Překvapil nás bouřlivý ohňostroj odpalovaný obecním pirotechnikem a na konec jsem se všichni namačkali do místního hostince, kde hospodáři a hospodyně probrali strasti a radosti téměř uplynulého roku. Adventní čas začal....