Sídliště - elektřina

Sídliště - elektřina

28. 08. 2010

Pokládání kabelů k veřejnému osvětlení a kabelů s elektřinou k jednotlivým parcelám.