Terasa před školou

Terasa před školou

20. 08. 2008

Na základě urgence nového hospodského p. Šturzy, přistoupila obecní rada k opravě prostoru před hlavním vstupem do budovy býv. školy. Na místě bývalé zahrádky se zhotovil přístřešek k posezení pro hosty místní hospody. Výstavba byla organizována svépomocí. Organizaci prací si vzal na starost pan Šturza, finanční náklady pokryla obec.