Vítání občánků 2011

Vítání občánků 2011

18. 12. 2011

Tento rok jsme mohli přivítat tři nové dobroutovačky: * Sofie Hintenausová * ????? Jelínková * Václava Kratochvílová Po přivítání starostou Václavem a Maruškou Klubalovou, mohli přítomní vyslechnout několik básniček a písniček v podání starších dobroutovských dětí. Následoval slavnostní zápis do kroniky a přípitek na zdraví. Poté si zúčastnění poklábosili a zhruba za hodinu se rozešli domů, k slavnostnímu obědu.