Veřejná schůze

Veřejná schůze

16. 03. 2012

Na letošní veřejné schůzi nás starosta Václav Vavroušek seznámil s účetnictvím obce, příjmy a výdaji. Dále byla na pořadu rozprava o komunikacích a plán jejich oprav včetně problematiky technologie apod. Na závěr nás starosta seznámil se svojí vizí vodovodu.