Základ pilířů Dajčova mostku

Základ pilířů Dajčova mostku

12. 06. 2012

Vzhledem k havarijnímu stavu mostku na hrázi Dajčova rybníčka se přikročilo k jeho opravě. Starý most byl stržen. Boční stěny se přibetonovaly. Na následujích fotografiích je vidět úklid po bagrování základů opěrných pilířů v potoce.